Site Loader

Uvod

Etički Kodeks EATA obezbeđuje smernice za Nacionalne organizacije pridružene EATA i za svakog pojedinačnog člana EATA. Ima za cilj da pruži pomoć članovima EATA koji rade u oblasti psihoterapije, savetovanja, organizacije i obrazovanja kako bi postupali etički 1 . Zadatak svake Nacionalne Asocijacije je da Kodeks primenjuje koherentno u skladu sa nacionalnim deontološkim smernicama TA.


Pored toga, ovaj Kodeks informiše javnost kakvu vrstu ponašanja može da očekuje u ovakvim kontekstima od članova ove Asocijacije.
Kodeks se fokusira na kriterijume za profesionalno etičko ponašanje. Vrednosti i povezani etički principi su osnova za formiranje etičkog ponašanja i prepoznavanje neetičkog ponašanja.

Ovo je glavni dokument koji je obavezujuć za sve članove EATA i može biti promenjen samo od strane Saveta EATA. Etičke smernice EATA (ažurirane u novembru 1995), koje se sada nazivaju deontološke smernice, i dalje važe i mogu biti prilagođene od strane Nacionalnih Asocijacija. U tom slučaju, taj document ostaje izdvojen iz Etičkog Kodeksa EATA. Nacionalne Asocijacije pridružene EATA usvajaju Etički Kodeks EATA i koriste ga kao
referentni okvir za analizu specifičnih situacija za svoje članove. Svaki član EATA treba da ga se pridržava u svojoj praksi. Ukoliko to nije slučaj, Nacionalne Asocijacije će uvesti sankcije 2 .

Ovaj Kodeks se sastoji iz tri dela: prvi deo je Uvod u Kodeks, kojim se opisuje njegovo osnovno viđenje etike; drugi deo je centralni deo Kodeksa koji definiše njegove fundamentalne vrednosti i povezane etičke principe. Treći deo se odnosi na primenu tih principa i vrednosti u praksi.
Sadržaj delova možete videti na sledećem linku.

Objave po mesecima

Ja nisam na svetu da bih ispunio tvoja očekivanja, i ti nisi na svetu da ispuniš moja očekivanja. Ti si ti, a ja sam ja, ako se slučajno sretnemo, biće nam lepo. A ako se ništa ne dogodi, tu se ništa ne može ”
-Fritz Perls