Etički Kodeks Evropske Asocijacije za Transakcionu Analizu

Uvod Etički Kodeks EATA obezbeđuje smernice za Nacionalne organizacije pridružene…