Osnove ugovora

Kroz uzajamnu saradnju, terapeut i klijent rade na rešavanju problema…