Site Loader

Na TA terapiju može krenuti svako ko ima ličnih problema, bilo da se radi o poteškoćama u vezi ili na poslu ili o ozbiljnom mentalnom poremećaju. Lečenje ozbiljnijih poremećaja je kontraindikacija jer zahteva odgovarajuće okruženje, gde postoji psihijatrijska (lekarska) podrška.

Ko sve treba transakcijsku analizu?

  • Svi koji osećaju potrebu za promenom u svom životu
  • Svi koji sebe žele bolje da upoznaju
  • Svi koji žele da upoznaju svoj identitet i svoje istinske vrednosti
  • Svi koji žele da osveste svoja duboka uverenja, obrasce razmišljanja i ponašanja
  • Svi koji žele odgovorno i svesno da deluju u svakodnevnom životu
  • Svi koji žele da razviju samopouzdanje
  • Svi koji žele da poprave svoje odnose i nauče kvalitetno da komuniciraju sa porodicom, partnerima, saradnicima i samima sobom
  • Svi koji žele da nauče efikasno strukturisati svoje vreme
  • Svi koji žele da povećaju svesnost
  • Svi koji žele da žive u autonomiji.

Kako izgleda transakcijska psihoterapija?

Sastoji se od seansi u trajanju od 50-60 minuta, najčešće jednom nedeljno. Specifičnost ove vrste psihoterapije je u ugovoru između klijenta i terapeuta. Ugovorom se specificira jasan cilj rada i promena koja se želi postići – jasno određena specifikacija kako će se klijent ponašati, osećati i misliti kada se postigne cilj. Klijent i terapeut imaju zajedničku odgovornost za ostvarenje postavljenih ciljeva. Takođe se određuje što pridonosi ostvarenju tog cilja, a što odvlači od cilja, te definisanje konkretnih ponašanja, misli i osjećaja, koji kada se pojave, ukazuju da je cilj terapije ostvaren. Na taj način unapred se zna i može meriti završetak terapije.

Dodatna karakteristika TA psihoterapije je da je ona orjentisana na promenu, a ne samo na ostvarenju uvida. Naravno, TA stavlja naglasak na razumevanje prirode i izvora problema, ali ovo razumevanje se ne posmatra kao cilj sam za sebe.

Umesto toga, to je alat koji se koristi u aktivnom procesu promene. Sama promena dolazi kroz donošenje odluke da se ponaša na drugačiji način, a zatim da se ona provede u delo. S obzirom na ovakvu orjenataciju, klijentu nisu nužno potrebni meseci ili godine da ostvari uvid pre nego se promeni. U isto vrijeme, TA nije izričito pristup koji pripada kratkim psihoterapijama. Za rešavanje nekih problema, potrebno je uspostaviti dugoročan odnos između klijenta i terapeuta, a to se takođe može ostvariti unutar TA terapije.

Objave po mesecima

U svakom trenutku imamo dve opcije: Da zakoračimo napred ka razvitku ili da zakoračimo nazad u sigurnost. ”
-A. Maslov