Site Loader

Uspešni ljudi donose zdrave odluke koje počinju rečima :
„Mogu!“
Zdrava poruka koju uspešan čovek upućuje drugima:
„Možeš ti to !“

Suprotno od ovoga je:
„A šta ako…“
U odnosu prema drugima:
„Da, ali…“
„Neka, ja ću!“

Objave po mesecima

Nesposobnost da se preuzme odgovornost za sebe jeste samo jedan izraz celokupnog otuđena od sebe.”
-Karen Hornaj