Site Loader

Uspešni ljudi donose zdrave odluke koje počinju rečima :
„Mogu!“
Zdrava poruka koju uspešan čovek upućuje drugima:
„Možeš ti to !“

Suprotno od ovoga je:
„A šta ako…“
U odnosu prema drugima:
„Da, ali…“
„Neka, ja ću!“

Objave po mesecima

Čovekovu sudbinu, svu njegovu uzvišenost i svo njegovo poniženje, određuje dete koje nije starije od 6 godina, a najčešće nema više od tri....neko ko se trudi da dokaže da će sve ono što su mu roditelji pričali dok je bio u vrtiću, moći primeniti na ceo svet.”
-Eric Berne