Site Loader
Dramski trougao i uloge

Sve dok budete podržavali nečiju ulogu u životu, taj neće, ne želi da i ne može da se promeni. Ako podržavate večitu Žrtvu uvek će biti Žrtva, (stalno mu pomažete i stalno uskačete umesto njih da rešavate Žrtvine probleme* vi igrate sa njim igru Spasioca što je i traženo od vas). Ako ne shvatate i ne osvestite sebe da u stvari tako ne pomazete i ne promenite svoje ponašanje- odnos sa kockarom, alkoholičarem, nasilnikom…prekomernim trošadžijom- vi ste, u stvari ti koji im omogućavaju da budu sve to…U vašem životu, iscrpljujete sebe.Negde je i lakse sređivati tuđi život nego svoj sopstveni. A njima svakako niste pomogli jer je upravo takav vaš odnos prema njima PODRŽAVAJUĆI. Prosto rečeno, umesto da ih spasite vi im pomažete da budu i ostanu nefunkcionalni.

Objave po mesecima

U svakom trenutku imamo dve opcije: Da zakoračimo napred ka razvitku ili da zakoračimo nazad u sigurnost. ”
-A. Maslov