Vaš psihoterapeut

dr Jasmina Petrović

Mobilni: 060-563-87-40

dr Jasmina Petrović

Dr Jasmina Petrović rođena je u Paraćinu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju, nosioc Vukove diplome. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1998.godine visokom prosečnom ocenom.

Specijalističke studije iz neurologije završila je 2009. godine takodje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položivši završni ispit odličnim uspehom i stekavši stručno zvanje Specijalista neurologije. 2010. godine završila je edukaciju i dobila sertifikat/licencu za obavljanje i interpretaciju ekstrakranijalnog i transkranijalnog Doppler sonografskog pregleda krvnih sudova mozga.

Pohadjala je veliki broj stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Posebna interesovanja: demencije, cerebrovaskularne bolesti, glavobolje, kognitivni poremećaji u neurološkim oboljenjima (pre svega u cerebrovaskulranim bolestima-stanja posle moždanih udara, neurodegenerativnim bolestima kao što su Alchajmerova bolest i Parkinsonova bolest, te demijelinizacionim bolestima CNS -a kao što je Multipla skleroza).

Član je sledećiih stručnih udruženja: Srpsko lekarsko društvo, Društvo neurologa Srbije, European Federation of Neurological Societies (EFNS). Edukaciju za psihoterapeuta obavlja u okviru Balkanske asocijacije za transakcionu analizu-TAUS, gde je stekla zvanje praktičara transakcione analize i status psihoterapeuta pod supervizijom.

Član je sledećih udruženja:
TAUS – Balkanska asocijacija za transakcionu analizu, Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA), Savez društava psihoterapeuta Srbije. Iza nje stoji višegodišnje iskustvo u radu sa neurološkim pacijentima, kao i iskustvo u savetodavnom radu iz oblasti Transakcione analize. Motivisana za rad sa klijentima različitih starosnih grupa, posebno za rad sa neurološkim pacijentima. Motivisana za online rad sa klijentima.