Razlika između psihoterapeuta, psihijatra i psihologa

Najčešća predrasuda među ljudima u našoj zemlji je da su…