Site Loader

Na radionici učimo:

  • Koja je funkcija prijatnih i neprijatnih emocija
  • Kako da prepoznate pozitivne funkcije neprijatnih emocija
  • Kako da uputite konstruktivnu kritiku i smanjite uticaj negativne samokritike
  • Kako da povećate nivo iskrene i direktne komunikacije

Objave po mesecima

Čovekovu sudbinu, svu njegovu uzvišenost i svo njegovo poniženje, određuje dete koje nije starije od 6 godina, a najčešće nema više od tri….neko ko se trudi da dokaže da će sve ono što su mu roditelji pričali dok je bio u vrtiću, moći primeniti na ceo svet.”
-Eric Berne