Site Loader

Na radionici učimo:

  • Koja je funkcija prijatnih i neprijatnih emocija
  • Kako da prepoznate pozitivne funkcije neprijatnih emocija
  • Kako da uputite konstruktivnu kritiku i smanjite uticaj negativne samokritike
  • Kako da povećate nivo iskrene i direktne komunikacije

Objave po mesecima

Nesposobnost da se preuzme odgovornost za sebe jeste samo jedan izraz celokupnog otuđena od sebe.”
-Karen Hornaj